Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Brandr Gruppen AS, heretter kalt Brandr, samler inn og bruker personopplysninger.

Brandr, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd).

Behandling av personopplysninger

Daglig leder har det daglige ansvaret for Brandr sine behandlinger av personopplysninger på brandr.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev.

Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Brandr lagrer relevante personopplysninger om kunder og andre som har oppgitt sine personopplysninger i forbindelse med bruk av våre tjenester (personopplysningsloven §6 1. ledd).

Inbound Group AS er leverandør av markedsføringstjenester, og har tilgang til personopplysninger som blir registrert på dette nettstedet. For mer informasjon, se Inbound Group AS sin personvernerklæring.

Hubspot er leverandør for nettstedet brandr.no.
Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på servere som driftes av Hubspot. For mer informasjon om lagring av persondata, se Hubspot sin databehandleravtale.

Det er kun Brandr og Inbound Group AS som har tilgang på opplysningene som samles inn. Databehandleravtaler mellom Brandr og Inbound Group AS regulerer hvilken informasjon partene har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Nettstatistikk

Brandr samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på brandr.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Bruk av cookies

Brandrgruppen AS benytter cookies (informasjonskapsler) på denne nettsiden.
Om cookies fra brandr.no ikke tidligere er lagret i din nettleser vil du, når du besøker nettsiden, få opp en meny der du kan godta eller avslå cookies. Ved å trykke "godta" samtykker du i at det lagres cookies i din nettleser. Noen nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Du kan når som helst skru av/slette cookies i nettleseren din og besøke sidene våre likevel, men da med begrenset funksjonalitet.

Cookies

Cookies er små biter data som lagres på datamaskinen eller mobiltelefonen din av nettleseren du bruker. En cookie tilhører et bestemt nettsted, og kan ikke leses av andre nettsteder. Hva som lagres i en cookie varierer, men vanligvis er det id-nøkler som gjør det mulig å lagre brukerinnstillinger eller huske en bruker som har besøkt nettstedet tidligere.

Tredjeparts cookies

En cookie er opprettet av nettstedet du besøker. Hvis man inkluderer innhold (for eksempel et reklamebanner) fra andre nettsted enn det du besøker vil det kunne opprettes cookies fra dette nettstedet også. Disse cookiene kalles tredjeparts cookies (fordi de tilhører et annet nettsted enn det man egentlig besøker). Slike cookies benyttes som regel til innsamling av statistikk.

Hvordan cookies brukes

Vårt nettsted bruker cookies for samle statistikk og observere hvordan brukere navigerer seg gjennom nettsiden. Dette gjør vi i hovedsak for å kunne forbedre brukeropplevelsen. Disse cookiene, og dataene som samles inn, er anonymiserte og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.

Hvordan du kan reservere deg mot bruk av cookies

For å reservere deg mot bruk av cookies må du endre sikkerhetsinnstillingene i nettleseren din.

Du finner linker til instruksjoner for de vanligste nettleserene under. Der hvor det ikke finnes norske veiledninger har vi linket til de engelske. Merk at denne innstillingen kan føre til at mange nettsteder ikke vil fungere optimalt.

Spesielt om statistikkverktøy

Verktøyet Brandr benytter for å innhente statistikk er Google Analytics. Vi administrerer dette verktøyet ved hjelp av et Tag Management System: Google Tag Manager.

Brandr har en kommersiell avtale med Google Analytics som garanterer at brukerne vil være anonyme og at ingen personlig identifiserbar informasjon sendes eller deles.

Hvis du likevel ikke ønsker at Brandr AS skal samle inn anonyme data fra deg, så kan du melde deg av denne innsamlingen på følgende adresse:

Spesielt om annonsestyring

I tillegg benytter Brandr verktøy for styring av annonser og til å holde oversikt over trafikk fra betalte tjenester. Dette er verktøy som Inbound Group AS benytter og datainnsamlingen fra disse er regulert av kommersielle avtaler mellom byrå og verktøyleverandør.

Følgende verktøy benyttes:

Avmelding fra noen av disse verktøyene kan skje her:

Søk

Brandr lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i søkefeltet på nettsiden. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre.

Bruksmønsteret for søk lagres i en egen database, og de blir bare lagret i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

Henvendelser via kontaktskjema

På nettsiden kan du sende inn henvendelser for å få kontakt med Brandr AS, vi ber da om navnet på en kontaktperson og kontaktinformasjon til denne, bedriftsnavn, stillingstittel, samt hva henvendelsen gjelder. Personopplysninger vi får inn som følge av henvendelsen blir lagret på nettsidens servere driftet av Hubspot. Dersom du har sendt inn en henvendelse som du ønsker å rette eller slette, kan du lese mer om hvordan du gjør dette i punktet (Be om personlig data) nedenfor.

Kommentarer på nettsidens artikler

Alle innlegg og tilhørende kommentarer, arkiveres i tråd med arkivlovgivningen. Du kan legge igjen kommentarer uten å registrere deg. Legger du igjen navn og adresse, vil opplysninger bli liggende som en del av innlegget. Dersom du har publisert kommentarer som du ønsker å rette eller slette, kan du lese mer om hvordan du gjør dette i punktet (Be om personlig data) nedenfor. Du har imidlertid ikke krav på retting og sletting av ytringer.

Deling av innlegg på nettsiden

Når du deler innlegg, legges informasjon inn der og da hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos oss.

Nyhetsbrev

Brandr sender ut nyhetsbrev cirka 1-2 ganger i kvartalet via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Brandr er databehandler for nyhetsbrevet.
E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

Brandr benytter verktøyene Mailchimp og Hubspot for utsending av nyhetsbrev. Datainnsamlingen fra disse verktøyene er regulert gjennom kommersielle avtale mellom Brandr og Mailchimp og Brandr og Hubspot.

E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.
Om du skulle ønske å avslutte abonnementet på nyhetsbrev fra Brandr, gjøres dette via en link som ligger nederst i hvert utsendte nyhetsbrev.

E-post og telefon

Brandr benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å oppfylle bedriftens oppgaver etter personopplysningslov og forvaltningslov. Den enkelte kontaktperson i Brandr som mottar og journalfører henvendelsen har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng.

I tillegg benytter Brandr AS sine medarbeidere e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Ansatte har en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalføres. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Opplysninger om ansatte

Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven.
Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområdet regnes å være offentlige opplysninger og kan publiseres på brandrgruppen.no.

Dette gjelder ikke dersom arbeidsgiver har grunn til å tro at den ansatte ikke ønsker at informasjonen blir publisert. Arbeidsgiver skal også ta bort eventuelle bilder, videoer, eller informasjon som ikke er direkte knyttet til arbeidsforholdet dersom den/de ansatte ber om det.

Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven.
Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområde regnes å være offentlige opplysninger og kan publiseres på brandr.no.

Dette gjelder ikke dersom arbeidsgiver har grunn til å tro at den ansatte ikke ønsker at informasjonen blir publisert. Arbeidsgiver skal også ta bort eventuelle bilder, videoer, eller informasjon som ikke er direkte knyttet til arbeidsforholdet dersom den(de) ansatte ber om det.

Rettigheter til sletting og retting

Personopplysninger lagres kun så lenge det er nødvendig for formålet de ble samlet inn for. Om formålet for innsamlingen ikke lenger gjelder vil Brandr slette opplysningene uten at den som er registrert ber om det.

De som tidligere har samtykket til behandling av sine personopplysninger hos Brandr har rett på å trekke tilbake samtykket sitt. Brandr vil da slette opplysningene som ble lagret for det formålet dette samtykket gjaldt for.

Brandr vil, så langt det lar seg gjøre, sørge for at personopplysningene som behandles er korrekte og oppdaterte. Om en person registrert i våre systemer oppdager feil i sine personopplysninger eller behandlingen av denne bes vedkommende kontakte Brandr slik at vi kan rette feilen.

Be om personlig data

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Brandr har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Brandr sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger ved forespørsel om dette.

Kontakt oss ved ønske om sletting, retting eller innsyn i dine personopplysninger registrert hos Brandr, eller ved andre spørsmål.

Kontaktinformasjon

Sandakerveien 114A,
0484 Oslo
+47 24 07 78 00
post@brandrgruppen.no

Sist oppdatert: 20.01.2023