Samfunnsansvar

Våre sosiale og miljømessige hensyn

Brandr skal være bransjeledende på CSR (Corporate Social Responsibility). Med det menes at vi skal ivareta våre kunders interesser på dette området, som omfatter hele produksjonsprosessen av varene vi leverer. Dette er et omfattende arbeid som krever store ressurser og som må tas i betraktning ved vår prissetting. Enkelt sagt; det billigste produktet er sjeldent det som
ivaretar våre kunders interesser på best mulig måte. Vi forplikter oss til å finne det produktet som egner seg best, til den beste prisen.

I dagens samfunn er det et overforbruk av produkter, og vår bransje har
i mange år bidratt til å tilby slike produkter. For Brandr er det viktig
å utfordre kunden på nettopp disse områdene.

  • Er produktet av god kvalitet
  • Vil produktet treffe målgruppen og bli brukt
  • Vil opplevelsen av produktet være av en slik art at mottaker ønsker å ta vare på det. Med andre ord, har produktet lang levetid
  • Der Brandr ser at det er en miljøfordel, vil Brandr alltid foreslå dette.

«Brandr benytter ressurser med faglig tyngde og trygghet slik at vi kan levere ærlige produkter til våre kunder.»

Supply Chain Compliance

I Brandr stiller vi strenge krav til våre leverandører. For å sikre oss at våre leverandører leverer produkter som tilfredsstiller både nasjonale og internasjonale lovkrav, er vi på lag med de beste i bransjen.

Brandr Gruppen AS har siden 2017 brukt Factlines digitale verktøy for å etterleve prossessene I vår CSR leverandørkjede. Brandr Gruppen har implementert etiske retningslinjer og gjennomført samfunnsansvarrapportering, risikovurderinger og korrigerende handlingsplaner.

Gjennom en profesjonell samarbeidspartner får vi en effektiv evaluering og kartlegging av våre leverandører, fokus på de viktigste riskoområdene og til slutt en rapport og dokumentasjon på den jobben som er gjort og en videre handlingsplan.

Product Compliance

Brandr bruker Eco House for oppfølging av våre underleverandører. På den måten sikrer vi at produktene vi leverer ikke bare tilfredsstiller dagens krav, men også fremtidig lovgivning.

  • Brandr er medlem av Grønt Punkt
  • Brandr er ISO 14001 og ISO 9001 sertifisert
Logo_Factlines
ECOHOUSE_LOGO
Gront_Punkt_norge_logo
ISO 9001 OG 14001