Samfunnsansvar

Vi setter næringslivets samfunnsansvar veldig høyt, og vi tar aktive valg for å bidra til et bærekraftig miljø og samfunn. Vårt mål er å være bransjeledende på CSR (Corporate Social Responsibility). Vi skal ivareta kundenes interesser på hele produksjonsprosessen av varene vi leverer. Vi ønsker å levere produkter med kvalitet og holdbarhet. Enkelt sagt; det billigste produktet er sjeldent det som ivaretar våre kunders interesser på best mulig måte. Vi forplikter oss til å finne det produktet som egner seg best, til den beste prisen.

godt brukt termos 1080x1080

Det kollektive ansvaret

I dagens samfunn er det et overforbruk av produkter, og vår bransje har i mange år bidratt til å tilby slike produkter. For Brandr er det viktig å utfordre kunden på nettopp disse områdene.

  • Er produktet av god kvalitet?
  • Vil produktet treffe målgruppen og bli brukt?
  • Vil produktopplevelsen være god nok til at mottaker tar vare på det – med andre ord, har produktet lang levetid?
  • Der Brandr ser at det er en miljøfordel, vil vi alltid foreslå dette

Vi har inngått gode samarbeid med partnere som bistår med rådgivning og kvalitetssikring av våre bærekraftige valg.

quote_2

Brandr benytter ressurser med faglig tyngde og trygghet slik at vi kan levere ærlige produkter til våre kunder.

– Arild Hetle, daglig leder i Brandr

Iso-serfifisert
factlines-badge-h1-2024

Supply Chain Compliance

For å sikre oss at våre leverandører leverer produkter som tilfredsstiller både nasjonale og internasjonale lovkrav, er vi på lag med de beste i bransjen. Vi benytter oss av Factlines digitale verktøy som sikrer kartlegging og forbedringer av leverandørkjeden. Factlines er en uavhengig, norskeid løsningsleverandør som gir råd og støtter virksomheter med kvalitetssikring og samfunnsansvar i leverandørkjeden.

Åpenhetsloven står sentralt i Factlines verktøy. Vår verifisering fra Factlines bekrefter at vi aktivt jobber med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og leverandørkjede.

Gjennom en profesjonell samarbeidspartner får vi en effektiv evaluering og kartlegging av våre leverandører, fokus på de viktigste riskoområdene og til slutt en rapport og dokumentasjon på den jobben som er gjort og en videre handlingsplan.

Factlines kvalitetssikrer leverandørkjeden

factlines-ikoner-u-bakgrunn-01

Effektiv evaluering med kartlegging av leverandører

factlines-ikoner-u-bakgrunn-02

Fokus på de viktigste risikoområdene

factlines-ikoner-u-bakgrunn-03

Enklere rapportering og dokumentasjon

ECOHouse-logo_2

Product compliance

ECOHouse følger opp våre underleverandører. Det sikrer at produktene vi leverer ikke bare tilfredsstiller dagens krav, men er innovative og nytenkende i vår bransje.

Vi har ECOHouse på sidelinjen og når spørsmål dukker opp om nye materialer og nye bruksområder, er de klare til å gi oss råd. På denne måten hjelper de oss med å kvalitetssikre produkter slik at de oppfyller generelle krav – og ikke minst de mange miljøkravene som følger med.

ECOHouse sin vei til compliance management

ecohouse-ikoner-01

Finne ut hvilke lovverk virksomheten er underlagt

ecohouse-ikoner-02

Oversette lovkrav til praktiske hverdagsaktiviteter

ecohouse-ikoner-03

Verktøy for overholdelse av lovkrav og dokumentasjon

ecohouse-ikoner-04

Implementering sammen med virksomheten

ecohouse-ikoner-05

Kartlegge aktiviteter som er utfordrende å gjennomføre

ecohouse-ikoner-06

Revidere systemet slik at aktivitetene kan gjøres på riktig måte

ecohouse-ikoner-07

Følge opp ved lovendringer eller om virksomheten endrer aktiviteter

ISO logoer samlet 2

ISO-sertifiseringer

Vi er sertifisert med to ISO-standarder, ISO 9001:2015 – Quality Management og ISO 14001:2015 – Environmental Management.

ISO 9001 – Kvalitetsstyring bidrar med systemer for god ledelse og tydelige forretningsmål, med fokus på effektivisering, kundetilfredshet og kontinuerlig forbedring.

ISO 14001 – Miljøledelse innebærer bruk av styringssystemer for å redusere negativ effekt på miljøet gjennom blant annet energisparing, ansvarlig avfallshåndtering og etterlevelse av miljøkrav for alle ledd i verdikjeden.

ISO logoer samlet 2
Vi er medlem_GP_trykk_2

Sirkulær emballasje – Grønt Punkt Norge

Som medlem av Grønt Punkt Norge tar vi ansvar for innsamling, gjenvinning og merking av vår emballasje. Grønt Punkt er et non-profit selskap som sørger for at emballasje får ta del i flere kretsløp – og etterlater seg så små fotavtrykk i naturen som mulig.

FNs bærekraftsmål – en bedre fremtid for alle

Vi ønsker å gjøre vårt beste for å bidra til et godt og bærekraftig fellesskap. Vi har et brennende engasjement for et inkluderende arbeidsliv og mangfold, og bruker så ofte som mulig vekst- og inkluderingsbedrifter i vårt arbeid.

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

FNs bærekraftsmål 8 og 12
Fossum spons logo

Fossum Sponsorpool

Brandr er en stolt sponsor av Fossum Idrettsforening og breddeidrett. Gjennom vårt engasjement i Fossum Sponsorpool ønsker vi å bidra til et aktivt og inkluderende idrettsmiljø som fremmer helse, glede og fellesskap for alle.

Vårt samarbeid med Fossum er bygget på verdier som fellesskap, støtte og utvikling. Vi tror på kraften i idretten som et verktøy for sosial inkludering og personlig vekst, og vi er dedikert til å støtte initiativer som gjør en forskjell i lokalsamfunnet.

Som en del av Fossum Sponsorpool, er vi med på å sikre at alle, uavhengig av alder, bakgrunn eller ferdighetsnivå, har muligheten til å delta i idrett og aktiviteter. Vi er stolte av å kunne bidra til at flere barn og unge kan oppleve idrettsglede og utvikle seg både fysisk og mentalt.

Brandr ser frem til et langt og fruktbart samarbeid med Fossum, og vi vil fortsette å jobbe for å skape positive og varige endringer i lokalsamfunnet gjennom vår støtte til breddeidrett. Sammen bygger vi en sunnere og sterkere fremtid for alle.