Prosjekter

Destinasjon Svalbard

Destinasjon Svalbard

Vi tok fatt på oppgaven, innledningsvis med en runde research der vi innhentet aktuell kunnskap om klimaet, særegenheter og anbefalt utstyr på

Les mer

Aktuelt