Velg riktig leverandør av profilartikler. Hvilken skal du velge, og hvilke skal du styre unna?

5 punkter å ta hensyn til

ved valg av leverandør

1 FAGKUNNSKAP

2 MILJØHENSYN / SPORBARHET

3 NYTENKING

4 UAVHENGIGHET

5 NETTBUTIKK OG LOGISTIKK

1 FAGKUNNSKAP

I dag kan de fleste kjøpe profilartikler direkte fra produsent, enten fra Kina eller Europa. Da blir fagkunnskap stadig viktigere. Velg en leverandør som ikke bare er et fordyrende mellomledd, men som tilfører deg noe i form av kompetanse. Enten i form av produktkunnskap og nettverk, eller kommersiell forståelse.

2 MILJØHENSYN / SPORBARHET

Profilbransjen er en miljøsinke. Det har bl.a. sammenheng med en konservativ tankegang i bransjen og for lave krav fra kundene. Som innkjøper har du stor påvirkningskraft. Ved å velge en leverandør som bruker tid og ressurser på å tilby fremtidsrettede produkter, støtter du opp om en bransje som sårt trenger et spark bak. Valgene du gjør her bør være de samme som de du gjør til privat forbruk.

3 NYTENKING

Velg en leverandør som forstår at produktmedia kan være en viktig og relevant markedsføringskanal. De som lykkes best med profilartikler, er de som har en like klar plan på investeringene her som på andre poster av markedsføringsbudsjettet. Forvent at leverandøren holder deg oppdatert og er en pådriver til å tenke nytt. Markedsføring i 2018 er ikke det samme som for fem år siden. Det er ikke profilartikler heller.

4 UAVHENGIGHET

Din leverandør av profilartikler bør være uten bindinger til noen utvalgte underleverandører. Det sikrer deg spesialtilpassede produkter. Du finner heller ikke unike produkter for ditt behov hos leverandører som sitter på store lagre med varer de tilbyr alle. Leverandører som utelukkende jobber på prosjektbasis bør dessuten kunne tilby rimeligere produkter siden lagerhold koster penger.

5 NETTBUTIKK OG LOGISTIKK

Ikke alle har behov for et omfattende lager – og logistikksystem. Eller å integrere profilartikler i egen nettbutikk. Men det er lettere å skalere ned enn opp. Leverandører som behersker dette, er bedre rustet til å holde følge med deg de neste årene. Om dette ikke er et tema for deg i dag, kan det for bli det siden oppstart og driftskostnadene på en nettbutikk for de fleste er langt lavere enn å håndtere bestillinger internt.

Riktige profilartikler

– skaper positive assosiasjoner til merkevaren din

Det finnes en tydelig sammenheng mellom produkt og brand. De viktigste faktorene her er at produktet er anvendelig og oppleves som relevant og har god nok kvalitet.

Velg riktig leverandør av profilartikler

Vi er fagkunnskap

Vi er ikke mange, men vi har tyngden vi trenger for å hjelpe deg til å finne dine profilprodukter. Brandr er et lite, men fleksibelt selskap. Det betyr at du som kunde hos oss har tilgang til bransjens mest erfarne rådgivere, uten unødige mellomledd. Når tiden er knapp eller utfordringene store, er vi der for deg.

Hva gjør oss unike? Vi tilbyr hverken produktkataloger eller showroom med like løsninger for alle. Gjennom vårt nettverk av fabrikker i Østen og Europa, spesialproduserer vi profilartikler etter ditt behov.

Brandr team

Vi leverer tekstiler og profilartikler som skaper merverdi for deg!

Har du flere spørsmål eller trenger vår hjelp, er vi her for deg.